header themas

De Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling is een raamwerk dat scholen ondersteunt om onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven, in samenspraak met alle belanghebbenden en geïnteresseerden in en rond de school. De WSA helpt om duurzaamheidsvraagstukken structureel en in samenhang in de schoolorganisatie te integreren.

alinea divider

Whole School Approach als instrument van educatie

Op een conferentie over educatie voor een duurzame ontwikkeling in Berlijn in mei 2021 hebben 75 ministers voor hun landen (inclusief Nederland) ingestemd met de inzet van de Whole School Approach als instrument om educatie voor een duurzame ontwikkeling te implementeren. De conferentie was georganiseerd door UNECE (United Nations Economic Commision for Europe) en UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

De volgende stap in dat proces was het internationaal uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden. Daarvoor organiseerde UNECE in maart 2022, samen met de Nederlandse overheid, Duurzaam Door en gecoördineerd door SME, een conferentie in Lunteren, Nederland.

Van die conferentie is een uitgebreid verslag beschikbaar met onder meer video’s, onderzoeksmateriaal, presentaties. Specifiek voor de Nederlandse situatie vond tegelijkertijd een deelconferentie plaats. Dat verslag en diverse documenten zijn in de kennisbank opgenomen.

Al met al een inspirerende volgende stap en een houvast voor schoolbesturen en schoolleiders die integraal aan de slag willen met duurzaamheid op hun school/scholen.

Informatieve video’s

Twee filmpjes geven een toelichting op de Whole School Approach. 

Bronnen uit onze kennisbank Draagvlak Duurzame School : verkennend onderzoek, verkorte versie, Report Whole School Approach Conference 2022, The whole school approach to sustainability: een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs, Whole School Approach conferentie 30 maart 2022, Whole school approach poster: sustainability is not something to learn, it's something to live!, Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling, Whole School Approaches to sustainability : exemplary practices from around the world, Whole-school approaches to sustainability: an international review of whole-school sustainability programs