Heimans en Thijsse worden gezien als de grondleggers van natuur- en milieueducatie in Nederland. In navolging van Heimans en Thijsse zijn er de afgelopen eeuw prominente personen geweest die baanbrekend werk verricht hebben in de NME. Ook zijn er personen die op landelijk niveau een belangrijke enthousiasmerende invloed hebben gehad. Aan een vijftal van hen wordt aandacht besteed: Kees Both, Jan Nijkamp, Pieter Schroevers, Piet Steltman en Harry Wals. Er zijn er zeker meer te noemen. Zij volgen mogelijk later.

Meer informatie over hen en over vele andere inspirators in de natuurbescherming vind je in:

  • Gorter, H.P., 1986. Ruimte voor de natuur. 80 Jaar bezig voor de natuur van de toekomst. Natuurmonumenten, ’s-Graveland en in.
  • Coesèl, Marga, Joop Schaminée en Lodewijk van Duuren., 2007. De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief. KNNV Uitgeverij, Zeist.

Bekijk wie het zijn

Kees Both

Kees Both

Op 8 september 2021 is Kees Both helaas overleden. Zie Kennisgeving overlijden Kees Both – Stichting Groene Pedagogiek. Kees was een inspirator voor veel NME-ers. Onderwijs- en natuurpedagoog Kees Both (1942-2021) groeide op in Amersfoort. In de bossen op… Lees meer...
Jan Nijkamp

Jan Nijkamp

Jan Anton Nijkamp (1905-1982) zat op de middelbare school toen de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) werd opgericht. Hij sloot zich vrijwel onmiddellijk aan en werd al gauw een van de meest actieve leden. Nijkamp beschikte over een groot… Lees meer...
Pieter Schroevers

Pieter Schroevers

“Ofwel moeten we verder gaan met milieubederf te accepteren, ofwel moeten we het systeem van de grond af herzien. Een tussenweg is er niet”. Pieter Schroevers ten voeten uit. Pieter Johannes Schroevers (1930-2016) was hydrobioloog. Hij en Willem Hoogendijk,… Lees meer...
Piet Steltman

Piet Steltman

Piet Steltman (1941-2019) was een groene educator: met zijn betrokkenheid en enthousiasme heeft hij vooral veel IVN-ers en IVN-afdelingen geïnspireerd. Hij was opgeleid als onderwijzer. In 1960 werd de Bond van Natuurbeschermingswachten omgevormd tot het IVN.… Lees meer...
Harry Wals

Harry Wals

Harry Wals (1935-2006) was al jong geïnteresseerd in natuurstudie. Zijn hartenwens was: "Andere mensen confronteren met de natuur om zodoende belangstelling te wekken en daarmee de basis te leggen voor de bescherming daarvan”. Een gedreven rasoptimist die… Lees meer...