Over deze website

Afsluiting ontwikkelfase

Op woensdag 15 september 2021 is de ontwikkelfase van dit project met een leuke bijeenkomst afgesloten. Initiatiefnemers, leden van kernteam en projectgroep, auteurs, vertegenwoordigers van het ministerie, van Aeres Hogeschool kwamen bijeen in de Stadstuin Klopvaart te Utrecht. Van de kant van SME - de beheerder van de website - werd een toelichting gegeven op het gebruik van de kennisbank tot nu toe. Suggesties voor aanvullingen werden gedeeld.Afsluiting bronnen voor NMEHieronder beschrijven we hoe de kennisbank en website tot stand is gekomen.

Aanpak

De meest waardevolle bronnen vanaf 1960 tot nu rubriceren en waar mogelijk digitaliseren, dat doe je niet zomaar. Een uitgebreid proces van selectie en ordening heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste bronnen nu hier te vinden zijn.

Keuze van thema’s

De eerste stap in het proces was het vaststellen van de thema’s die leidend zouden worden voor het selecteren en ordenen van de artikelen. Een groep van 30 betrokkenen, bestaande uit lokaal, regionale en landelijk werkende NME-ers, beleidsmakers, archivarissen, historici en ICT-deskundigen hebben in een aantal bijeenkomsten leer- en aandachtspunten aangereikt en historische momenten gemarkeerd van belang voor een tijdlijn voor NME. Veel leer- en aandachtspunten zijn ook aangereikt per mail.

Daarnaast zijn er zowel NME-medewerkers met veel kennis uit het verleden over het vakgebied als NME-ers die nú in de NME werkzaam zijn geïnterviewd, 18 personen in totaal. Tot slot is er een steekproef uitgevoerd met historisch materiaal en is er gesproken met experts van onder andere WUR Library, de leerstoelgroep Educatie en Competentiestudies van WUR en de Heimans & Thijsse Stichting.

Chris Maas Geesteranus heeft al die informatie bijeengebracht in de zogenoemde ‘Tips van toen voor de toekomst’.

Uit al deze gesprekken en informatie kwamen vier thema’s naar voren:

Het selecteren en beoordelen van de publicaties

Binnen elke invalshoek zijn, opnieuw met vele betrokkenen en vrijwilligers, deelonderwerpen verkend en geanalyseerd. Wat zijn de meest waardevolle inzichten? Welke publicaties zijn voor huidige en toekomstige NME-ers interessant en bruikbaar? Uit boekenkasten werd een berg aan publicaties gehaald. Deze duizenden bronnen zijn vervolgens bekeken en beoordeeld. De uitgaven waarvan de kennis en ervaring ook voor de toekomst van belang zijn, bleven over: ongeveer 600 publicaties.

Digitaliseren

De uitgekozen publicaties zijn voor zover mogelijk gedigitaliseerd. Alle publicaties zijn voorzien van metadata. Om de bezoeker van deze website te helpen wegwijs te worden in het totale aanbod, is er bij elk thema een toelichting geschreven met een globale uitleg en een aantal tips voor bronnen. Dat onderdeel is nog volop in ontwikkeling. Bij veel thema-onderdelen kan nog een toelichting worden opgenomen.

Lancering

De symbolische overdracht van de website naar het NME-werkveld vond plaats in mei 2021 tijdens een korte sessie in de stadstuin Klopvaart.

Op 20 mei 2021 was er een digitale bijeenkomst voor de lancering van de website.

Bekijk hier de Volledige opname