Auteur(s) Frijters, S., Wesselink, R., Eck, P. van, Swart, H., Wals, A., Waal, A. de., Fekkes, M.
Jaar 2019
Uitgever s.n.

Waarom een handreiking voor een integrale benadering van duurzame ontwikkeling in het onderwijs? We leven met steeds meer mensen op deze planeet en onze huidige manier van leven raakt de grenzen van het draagvlak van de aarde. Het is een grote uitdaging om welvaart binnen de ecologische grenzen van de planeet te realiseren op een manier dat iedereen goed kan levenen niet slechts bepaalde bevoorrechte groepen mensen. Om dit te kunnen bereiken zijn er ingrijpende veranderingennodig, er wordt in dit verband gesproken van ‘transitie’. Dit betekent dat we andere dingen moeten doen en niet de dingen een beetje anders doen. Ons onderwijs kan leerlingen en studenten helpen om zich voor te bereiden op participatie in een duurzamere samenleving, een samenleving in transitie.

De Whole School Approach to Sustainability is een integrale schoolaanpak om duurzame ontwikkeling te integreren in het onderwijs. Integreren in de visie, het curriculum en de didactiek, de bedrijfsvoering, de deskundigheidsbevordering van al het personeel en dit met aandacht voor de omgeving van de school (UNESCO, 2016). Het is de synthese van deze verbindingen die een Whole School Approach tot een krachtige aanpak maakt. Een werkwijze die samen met het hele team, de leerlingen en actoren uit de omgeving van de school wordt opgepakt. Hiermee wordt John
Dewey’s uitspraak “Education is not preparation for life; education is life itself” in praktijk gebracht. Door actief en praktisch aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling leveren scholen een belangrijke bijdrage aan toekomstgericht onderwijs. Met de Whole School Approach to Sustainability werkt het onderwijs behalve aan kennis ook aan de ontwikkeling van een (levens) houding waarbij duurzaam handelen een vanzelfsprekendheid
is. Deze handreiking is bedoeld om vanuit bovenstaande ambitie een schoolbrede en integrale aanpak planmatig uit te voeren. Het gebruikte model van planmatige implementatie is gebaseerd op literatuur- en praktijkonderzoek en op ervaringen van Nederlandse scholen. Bij deze handreiking hoort het filmpje Whole School Approach to Sustainability (te vinden op www.lvdo.nl en op YouTube) dat in enkele minuten laat zien hoe een
whole school approach to sustainability er in de praktijk uit kan zien.

Plaats van uitgave S.l.
Pagina's 17
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Voortgezet onderwijs (VO), Beroepsonderwijs, HBO, Universitair Onderwijs
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), whole school approach (WSA)
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document