Door de tijd heen

De ontwikkeling van Leren voor duurzaamheid en Natuur- en milieueducatie kent een boeiende geschiedenis. Van natuurbeschermingseducatie tot leren voor morgen. Beleidsmatig zijn in de loop van honderd jaar vele stappen gezet. Tal van personen hebben daarbij een inspirerende rol vervuld. Bij de verschillende onderwerpen vind je meer informatie. Ook is een databank opgenomen met historisch belangrijke documenten, die voor een groot deel afkomstig zijn uit het archief van Roel van Raaij, beleidsmedewerker ministerie LNV.