Auteur(s) Nispen tot Pannerden, Hak van; Schmidt, Anne; Eck, Pauline van;
Jaar 2022
Uitgever SME; Oberon

Dit rapport gaat in de op de vragen welke visie, initiatieven, ambities en ondersteuningsbehoeften leven er in het onderwijsveld als het gaat om aandacht voor duurzaamheid? Het basisonderwijs kent een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de brede vorming van leerlingen, met aandacht voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en talent. Afhankelijk van de visie van de school is hierbij ook aandacht voor een duurzame levenshouding. Het gespecialiseerd onderwijs heeft een brede visie op duurzaamheid/SDG’s. De doelgroep van deze onderwijssector loopt al jaren tegen beperkingen van het huidige systeem aan omdat ze behoefte heeft aan maatwerk en een meer gepersonaliseerd perspectief waarin niemand (of iedereen) ‘anders’ is. Toekomstperspectief, inclusie en kansengelijkheid spelen een belangrijke rol. (Systeem)Verandering is nodig en mogelijk door te handelen vanuit doelen in plaats vanuit het

Systeem. Hoewel duurzaamheid niet als een ‘urgent thema’ binnen deze sector naar voren komt, hebben verschillende ‘stakeholders’ (leerlingen, ouders, leraren) in en rond het voortgezet onderwijs wel zorgen om de gevolgen van onder andere de klimaatverandering. Soms leidt dit tot het opnemen van duurzaamheid in de bestuurlijke visie en daardoor ook in de schoolplannen. Ondersteuning voor het voortgezet onderwijs is welkom in de vorm hulp bij het integreren van duurzaamheid in de schoolcultuur, bijvoorbeeld met behulp van een quickscan en de Whole School Approach. Duurzaamheid krijgt binnen de mbo-sector steeds meer aandacht via overheid en bedrijfsleven en daarmee in de kwalificatiedossiers. De MBO Raad krijgt vragen vanuit de bedrijfstakgroepen om duurzaamheid op de agenda te zetten voor managers en docenten/BPV-coördinatoren.

Dit onderzoeksrapport is een gebundelde uitgave van de onderzoeken naar onderwijs draagvlak en bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs en bestaat uit twee afzonderlijke onderzoeken met afzonderlijke conclusies. Hoofdstuk 2 betreft het onderzoek naar draagvlak in het onderwijs voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs, waarin per onderwijssector de uitkomsten zijn weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat het onderzoek naar bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs. En in hoofdstuk 4 zijn conclusies en bouwstenen weergegeven. Per deelonderzoek is een Infographic opgesteld.

De definitieve versie van dit verkennend onderzoek is gepubliceerd als: Draagvlak Duurzame School : verkennend onderzoek.

Plaats van uitgave Utrecht
Pagina's 22
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), ecologische basisvorming, whole school approach (WSA)
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit), systeemdenken
Educatieve voorzieningen NME-instellingen, overheden/overheidsbeleid
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken