Over deze website

De natuur- en milieueducatie in Nederland kent een rijke historie. Tal van personen, instellingen en overheden zijn in de afgelopen 100 jaar in dit brede werkveld actief geweest. Wil je een indruk krijgen van die geschiedenis?

In de ‘Historische schets van de ontwikkeling van NME’ vind je een beschrijving van de ontwikkeling van NME: van natuureducatie begin 19e eeuw naar leren voor duurzaamheid anno 2020, geschreven door Gerard Jutten.

In het boek Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot, opgenomen in de kennisbank elders op deze website, staat een drietal hoofdstukken die met verschillende invalshoeken ook een goed beeld geven van de historie van NME.

In hoofdstuk twee 'Als NME het antwoord is, wat is dan de vraag? NME als maatschappelijke opgave' beschrijft Hans Nuiver in een historisch filosofisch uitstapje ontwikkelingen van de Verlichting via de Romantiek naar de Moderniteit en de plaats van NME daarin. Vervolgens geeft hij zijn visie op nut en noodzaak van NME.

Hoofdstuk drie 'De ontwikkeling van beleid rond natuur- en milieueducatie en Leren voor duurzame ontwikkeling' van Roel van Raaij en Hans Nuiver geeft inzicht in de historische betekenis van de beleidsontwikkelingen op het vakgebied van natuur- en milieueducatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling van 1970 tot nu.

Ellen Leussink beschrijft in hoofdstuk vier van ‘de duizendpoot’ de autonome ontwikkelingen in het onderwijs die een heroriëntatie van het NME-werk met zich meebrachten onder de titel 'Meebewegen met autonome onderwijsontwikkelingen'. De onderwijsontwikkelingen worden in de tijd gezet met daarbij de wijze waarop de NME-sector zich plaatste in deze ontwikkelingen.