De natuur- en milieueducatie in Nederland kent een rijke historie. Tal van personen, instellingen en overheden zijn in de afgelopen 100 jaar in dit brede werkveld actief geweest. Wil je een indruk krijgen van die geschiedenis? Met zevenmijlslaarzen geven we een schets van belangrijke mijlpalen, inzichten en gebeurtenissen van rond 1900 tot heden.

Bekijk historie