header themas

Natuur- en milieueducatie betrekt mensen – jong en oud – bij natuur, milieu en duurzaamheid en vraagstukken op dit gebied. Dit gebeurt middels ervaringen en leeractiviteiten, individueel of in een groep. Deze activiteiten zijn gericht op het opdoen van nieuwe kennis en het ontwikkelen van betrokkenheid, bewustwording, waarden en gedrag. Per definitie zijn bij natuur- en milieueducatie dus didactische en pedagogische vragen aan de orde.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld pedagogische benaderingen, over theorie en praktijk van leren en kennis verwerven of over bijvoorbeeld groene pedagogiek? Marnix Viëtor heeft een toelichting geschreven.

Wil je meer weten over ontwikkelingen in de didactiek van NME, over generieke ontwikkelingen in de didactiek en over verschillende werkvormen in de NME? Stan Frijters heeft een toelichting geschreven.

Meer weten?