Over deze website

Bij het nadenken over het toegankelijk maken van alle informatie is werkende weg gekozen voor de ontwikkeling van een website. De ontwikkeling van deze website was mede mogelijk dankzij de betrokkenheid van zowel vrijwilligers als beroepskrachten, alsmede een aantal organisaties.

Het kernteam dat hieraan de afgelopen jaren werkte bestaat uit Lydia Haafkens, Chris Maas Geesteranus en Gerard Jutten.

Een projectgroep van ervaren personen uit het werkveld keek mee en leverde opbouwende kritiek. Deze projectgroep bestaat naast het kernteam uit Elja Bos, Marie-José Brandsma, Margreeth Broens, Stan Frijters, Ellen Leussink, Marnix Viëtor.

Voor de realisatie van dit project zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de rijksoverheid (Ministerie van LNV/programma Duurzaam Door) en vanuit fondsen en stichtingen (Fonds NME; Heimans en Thijsse Stichting).

Het metadateren van de bronnen lag in handen van Marion van den Dungen, informatiespecialist van Aeres Hogeschool Wageningen, ter zijde gestaan door studenten voor het inscannen van de documenten.

Zoals gezegd, een groot aantal mensen zijn in de loop van de jaren betrokken (geweest) bij het project Bronnen voor NME. Zij namen deel aan bijeenkomsten, werden geïnterviewd, gaven advies, dachten mee bij de uitwerkingen en werkten mee aan financiering. Bij elkaar zo’n 100 personen. We zijn al deze mensen erg dankbaar voor hun inspirerende inzet!

Het project Bronnen voor NME is onder gebracht bij SME. De website is ontwikkeld door en in beheer bij SME