Over deze website

Bij het nadenken over het toegankelijk maken van alle informatie is werkende weg gekozen voor de ontwikkeling van een website. De ontwikkeling van deze website was mede mogelijk dankzij de betrokkenheid van zowel vrijwilligers als beroepskrachten, alsmede een aantal organisaties.

Afsluiting bronnen voor NME 

Het project Bronnen voor NME is onder gebracht bij SME. De website is ontwikkeld door en in beheer bij SME

Voor de realisatie van dit project zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de rijksoverheid (Ministerie van LNV/programma Duurzaam Door) en vanuit fondsen en stichtingen (Fonds NME; Heimans en Thijsse Stichting). Vanuit het programma Duurzaam Door is ook de actualisering voor de komende jaren geborgd.

Een projectgroep van ervaren personen uit het werkveld heeft in de ontwikkelfase meegekeken en leverde opbouwende kritiek. Deze projectgroep bestond uit Chris Maas Geesteranus, Lydia Haafkens, Gerard Jutten, Elja Bos, Marie-José Brandsma, Margreeth Broens, Stan Frijters, Ellen Leussink, Marnix Viëtor. De projectleiding was in de eerste fase in handen van Lydia Haafkens, Chris Maas Geesteranus en Gerard Jutten. In oktober 2022 nam Chris afscheid.

Het kernteam bestaat op dit moment uit Lydia Haafkens en Gerard Jutten met support vanuit SME van o.a. Hak van Nispen en Machiel van Lieshout. Ook wordt vanuit het GDO actieve input geleverd voor Bronnen voor NME.

Het metadateren van de bronnen lag in de ontwikkelfase in handen van Marion van den Dungen, toenmalig informatiespecialist van Aeres Hogeschool Wageningen, ter zijde gestaan door studenten voor het inscannen van de documenten. Sinds 2021 verzorgt Tale Evenhuis de metadatering. Hij werkt momenteel als informatiespecialist bij de Hogeschool Utrecht en is docent aan de Stichting GO. Kijk voor meer informatie op zijn LinkedIn-profiel.

Zoals gezegd, een groot aantal mensen zijn in de loop van de jaren betrokken (geweest) bij het project Bronnen voor NME. Zij namen deel aan bijeenkomsten, werden geïnterviewd, gaven advies, dachten mee bij de uitwerkingen en werkten mee aan financiering. Bij elkaar zo’n 100 personen. We zijn al deze mensen erg dankbaar voor hun inspirerende inzet!

En ook nu nog voelen veel mensen zich betrokken bij dit project. Sinds de start hebben we veel nieuwe contacten gelegd met individuele personen en organisaties. De samenwerking met bijvoorbeeld GDO en Stichting Aardbalans wordt steeds intensiever. Van groot belang om de website ook in de toekomst actueel te houden en te kunnen blijven inspelen op de behoefte van de gebruikers in het veld.