Over de ontwikkeling van NME-centra is veel te vertellen. In de loop van vele jaren is er op lokaal en regionaal niveau een grote diversiteit ontstaan. In de bronnenlijst op deze website vind je veel documenten die nog steeds relevant zijn: verslagen van onderzoeken, evaluaties van projecten, beschrijvingen van de aanpak van nieuwe doelgroepen. Ook de veranderingen in de verhouding van NME-centra met gemeenten en regiobestuurders kent veel leerzame aspecten.

Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot

Voor een mooi overzicht van het werk van NME-centra verwijzen we als redactie van Bronnen voor NME graag naar het in 2018 verschenen boek ‘Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot; verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie’ van Ellen Leussink, Jack Jansen, Hans Nuiver en Roel van Raaij. In dit boek worden veel onderwerpen aangesneden en komen 14 NME-centra in beeld.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Als NME het antwoord is, wat is dan de vraag? NME als maatschappelijke opgave

3. De ontwikkeling van beleid rond natuur- en milieueducatie en Leren voor Duurzaamheid

4. Meebewegen met autonome onderwijsontwikkelingen

5. Competentieontwikkeling in NME: als ook een duurzame duizendpoot het niet meer kan bijbenen

6. NME-organisaties in verandering

7. Slotbeschouwingen: NME, hoe nu verder? Perspectieven op de toekomst van de sector

Je kunt de gehele tekst van dit boek hier lezen.

Gemeenten voor duurzame ontwikkeling

Veel informatie over actuele ontwikkelingen en projecten van NME-centra vind je ook op de website van het GDO, Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling, (GDO – Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (vereniginggdo.nl). Vereniging GDO biedt gemeenten, waterschappen en andere partners toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en bewoners te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De centrale spelers in dit werkveld zijn lokale NME-organisaties. De ruim 100 leidinggevenden van lokale natuur- en duurzaamheidsorganisaties in dit NME-netwerk helpen elkaar om:

  • natuur- en milieueducatie te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie,
  • doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen,
  • competenties te ontwikkelen,
  • aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen NME-centra als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Een voorbeeld: NDE Leiden

Marian Kathmann uit Leiden heeft een essay geschreven over de huidige natuur- en duurzaamheidseducatie in Leiden met daarin ook een korte terugblik op de ontwikkeling sinds 1970 in Leiden. Informatief én leerzaam. Je kunt haar artikel hier lezen.

Wie wil werken aan een uitgebreid overzicht NME-centra in Nederland?

De redactie van de website Bronnen voor NME wil graag een uitgebreid overzicht opnemen over het werk van de NME-centra en de ontwikkeling daarvan. Daarbij zou kunnen worden voortgebouwd op de beschrijvingen in het hierboven genoemde boek ‘Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot’. In dat artikel zou aandacht kunnen worden gegeven aan: (ter inspiratie):

  • Wat zijn NME-centra en waar houden zij zich mee bezig?
  • Hoe zijn de NME-centra in Nederland ontstaan?
  • Overzicht van de huidige NME-centra (kaart, gemeentelijk centrum of stichting, korte beschrijving locatie(s) en werkgebied).
  • Beschrijving van activiteiten en werkvormen die NME-centra inzetten.
  • NME-centra in verandering (sinds de jaren 80 steeds meer diversiteit) en een blik naar de toekomst.
  • Samenwerking tussen NME-centra.

Als je suggesties hebt: laat het ons weten.

Auteur gezocht!

We zoeken als redactie van de website Bronnen voor NME een auteur die deze uitwerking maakt met gebruikmaking van de vele beschikbare bronnen. Wie meldt zich?

Enkele bronnen