Auteur(s) Broens, M.
Jaar 1997
Uitgever Recreatie Rotterdam

Het Vier-grote-stedenoverleg van de Natuur- en milieueducatie (NME) centra van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht had behoefte aan een onderzoek naar de invulling van een "multifunctioneel NME centrum van de toekomst". De vier centra krijgen op (korte) termijn te maken met de ontwikkeling en inrichting van nieuwe centra voor NME in hun werkgebied. Voorafgaand aan de bouw wilde men nagaan aan welke ruimtelijke eisen een NME Centrum in de nabije toekomst zou moeten voldoen, gelet op de inhoudelijke invulling van de centra.

Uitg. in samenw. met Dienst Stadsbeheer Gemeente Utrecht, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum en Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Milieu.

Plaats van uitgave Rotterdam
Auteursrechten ja
Pagina's 132
Taal
Doelgroepen Volwassenen, Vrijwilligers
Inhoud van NME milieu, natuur
Educatieve voorzieningen NME-instellingen
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl
Bronnen uit onze kennisbank Werken in een NME centrum van de toekomst: onderzoeksverslag en wegwijzer