In Nederland is op verschillende plaatsen veel kennis verzameld en toegankelijk gemaakt. Neem eens een kijkje bij de verschillende kenniscentra.

Groen Kennisnet, kennisplatform voor de groene sector

groenkennisnet

Vind inspiratie voor je lessen op Groen Kennisnet

Wil je inspiratie opdoen voor in je lessen? Kijk dan eens op het kennisplatform voor de groene sector, Groen Kennisnet.

In onze kennisbank vind je de grootste vrij toegankelijke Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen op het gebied van agri, voedsel en groen. Je kunt hierbij specifiek denken aan kennisbronnen zoals vakbladartikelen, rapporten en dossiers over natuur- en terreinbeheer, de energietransitie, de eiwittransitie, voedselverspilling en andere duurzaamheidsvraagstukken. Inmiddels hebben we ruim 500.000 bronnen aan onze kennisbank toegevoegd. Via de zoekbalk op www.groenkennisnet.nl zoek je gemakkelijk op het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Op de pagina Leermiddelen staat relevante informatie bij elkaar voor het onderwijs. Op de pagina staat onder andere de rubriek 'Groen Kennisnet tipt de docent' waarin actuele bronnen uitgelicht worden zodat je ze meteen kunt inzetten in de klas. Verder heeft Groen Kennisnet een aparte samenwerkingsomgeving waarin docenten uit het groene onderwijs open leerboeken en modules hebben geplaatst.

Op de startpagina’s staat tot slot per vakgebied de meest actuele informatie overzichtelijk bij elkaar. Zo is er een startpagina over Akkerbouw, Multifunctionele landbouw, de Foodsector en Biobased Economy.

Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving

knooppunt natuur en buitenleven

Knooppunt Natuur en Buitenleven

Studiecentrum voor de leefomgeving

Het studiecentrum met gespecialiseerde bibliotheek, is de fysieke locatie van het ideële educatief bedrijf Aardbalans. Aardbalans biedt uiteenlopende activiteiten voor vrijwilligers en beroepskrachten gericht op natuur en landschap, aarde en mens.

De bibliotheek telt ruim 10.000 boeken over natuur en landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid. Het is een van de meest veelzijdige en gespecialiseerde collecties over natuur en buitenleven in Nederland. Informatie van mineraal tot biosfeer en van milieufilosofie tot landschapsschilders, je vindt het allemaal in onze bibliotheek. Naast de meer dan 10.000 boeken beschikt de KNB over (vak)tijdschriften, veel kaarten waaronder historische en een grote reeks folders en brochures waarin ruim een halve eeuw publiekscommunicatie tot uiting komt (naast naturalia, natuurspellen, transparanten, en andere media). – aan de ontsluiting van vele duizenden objecten wordt nog gewerkt.

Wil je de boeken op je gemak bestuderen? Dat kan in onze rustige studieruimte. Alle informatiebronnen zijn altijd aanwezig omdat we geen uitleensysteem hebben. Nieuwsgierig? Ga dan kijken voor de openingstijden op de website van Aardbalans.

Onderwijskennis.nl

onderwijskennisnl

Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek met onderwijspraktijk en –beleid en is een dienst van het NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Van en voor het onderwijs

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek vindbaar, toegankelijk en bruikbaar, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen. Centraal staat het onderwijsperspectief. Leren voor duurzaamheid is geen apart thema op deze website.

Wat vind je op Onderwijskennis.nl?

  • Wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit
  • Actuele inhoud gebundeld rond relevante onderwijsthema’s
  • Antwoorden op jouw onderwijsvragen
  • Informatie over bijeenkomsten

Welke inhoud tref je hier aan?

  • Wetenschappelijke inzichten
  • Handvatten
  • Praktijkvoorbeelden
  • Publicaties
  • Kennisbronnen

Kwaliteit en toegankelijkheid staan op Onderwijskennis.nl centraal. Het NRO borgt de kwaliteit van Onderwijskennis.nl aan de hand van drie categorieën kwaliteitscriteria. Alle bronnen worden zorgvuldig gecheckt op kwaliteit. Je mag dus betrouwbare en gestaafde inzichten op Onderwijskennis.nl verwachten. Zie hier een link naar de website.