Beleid en archief

Vanaf ca. 1970 heeft de overheid steeds meer belangstelling voor het belang van natuur- en milieueducatie, c.q. leren voor duurzaamheid. Adviesorganen gaven op verschillende terreinen advies over gewenst educatief beleid met betrekking tot natuur, milieu en duurzaamheid.

We zijn bezig om deze beleidsdocumenten, belangrijke Tweede Kamerbesluiten en adviezen, op te nemen in een databank Beleid en Advies op Bronnen voor NME. Interessant voor diegenen die zich willen verdiepen in de historie van NME/LvDO of in ontwikkelingen die hebben geleid tot het overheidsbeleid t.a.v. educatie rond duurzaamheid.

Binnenkort staat de nieuwe databank online!