Auteur(s) Stuurgroep Leren voor Duurzaamheid
Organisatie Stuurgroep Leren voor Duurzaamheid
Jaar 2003
Uitgever Stuurgroep Leren voor Duurzaamheid

Deze nota bevat het voorstel voor de invulling van het programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004 - 2007; van marge naar mainstream'. Dit programma stelt zich ten doel om bij maatschappelijke actoren effectieve leerprocessen op gang te brengen die gericht zijn op een meer duurzame afweging. Het programma onderscheidt lerende individuen, lerende organisaties en lerende samenleving.

Plaats van uitgave Amsterdam
Licentievorm Open access, full text beschikbaar
Auteursrechten nee
Pagina's 64
Taal
Doelgroepen NME-werkers, Volwassenen
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)
Pedagogiek/didactiek ontdekkend leren, professionalisering (kwaliteit), sociaal leren
Documenttype advies
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl