Auteur(s) Kloosterman, Arianne; Sneeboer, Antoinette; Chmabone, Martine; Meurs, Nathalie (redactie)
Jaar 2023
Uitgever Natuur Inclusief Nationaal Overleg (NiNO)
Recent toegevoegd

Een natuurinclusieve samenleving betekent natuur verweven in alle bestuurlijke en operationele domeinen van Nederland, van onderwijs tot infrastructuur en van energie tot hoe we onze vrije tijd besteden. Daarbij gaat het niet alleen over de realisatie- of beheerfase van een plan of programma, maar ook over anders opereren in de initiatieffase, rond de besluitvorming en financiering ervan. In deze publicatie wordt in tien domeinen (bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie, water, bedrijventerreinen) en met maatschappelijke partners een schets gegeven welke stappen er tussen  in de jaren 2024-2026 gezet worden richting een natuurinclusief Nederland in 2050. Hierbij wordt een eerste aanzet gegeven voor een Investeringsagenda gemaakt, werken aan meten en monitoren en aan gezamenlijke acties, instrumenten en producten.Tevens wordt ingegaan op de inzet die in de komende jaren binnen de tien domeinen worden gepleegd en worden een aantal inspirerende icoonprojecten uitgelicht. Tot slot wordt inzicht gegeven in de verdere toekomst; hoe wordt er verder gebouwd aan een natuurinclusief Nederland in 2050?

Pagina's 120
Taal
Doelgroepen Volwassenen, Burgers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), ecologische basisvorming, energie (-transitie), landbouw, milieu, natuur, water, whole school approach (WSA)
Pedagogiek/didactiek systeemdenken
Educatieve voorzieningen adviesraden
Documenttype advies
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Externe link 2 Website bezoeken