header themas

Een thema dat letterlijk niemand kan zijn ontgaan de afgelopen jaren en dat steeds duidelijker op de maatschappelijke agenda staat. Dat komt mede omdat we zelf de effecten van een veranderend klimaat duidelijker ondervinden: hete zomers, droogte, bosbranden, watertekort dat omslaat in wateroverlast… We zien het in het nieuws en ervaren het aan den lijve.

Berichten over droogte én over wateroverlast in Europa bereiken ons dagelijks. Voor NME belangrijk om hier op in te spelen.

NME-centra

Veel NME-centra zijn met dit thema al actief. Via GDO (Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) wijzen we graag op de volgende informatie:

  • Drechtsteden werken samen aan waterbewustzijn - met een mooie coordinerende rol van het NDE-centrum Weizigt.
  • Eind juni presenteren we het lesmateriaal bij het boekje De Tuin met Stip. In meer dan 20 gemeenten zal dit materiaal worden gebruikt op de scholen.
  • De schooltuin als leerplek voor water en klimaat. Bewust over water, Schooltuinen zijn de openbare ruimte in micro-formaat. De sponswerking van de bodem illustreert het wensbeeld van de gemeenten: niet te veel, niet te weinig en
    schoon water. Spelenderwijs leren kinderen zuinig omgaan met water.
  • Wateroverlasttafel. In meerdere gemeenten is de wateroverlasttafel te leen om in gesprek te gaan op school of met de buurt over water. Zie bijvoorbeeld: ANMEC en NME SD

Meer informatie

Belangrijke informatie over het onderwerp klimaatadaptatie vind je op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Je vindt daar veel hulpmiddelen voor onderwijs, voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Verder een lijst van klimaatwerkers.

Zeker interessant is ook De Jonge Klimaatbeweging, die de stem van jongeren in het klimaatdebat namens meer dan vijftig jongerenorganisaties vertegenwoordigt. Zij presenteerden dit voorjaar De Jonge Watervisie. Daarin zetten ze hun ideeën uiteen langs 6 thema’s: economie, biodiversiteit & natuur, adaptie, voeding, maatschappelijke verandering en de gebouwde omgeving.

Lees meer in een interview van Watereducatie.nl met Maud Rijks van De Jonge Klimaatbeweging hoe deze visie tot stand is gekomen. (lees voor de volledigheid ook eens de Jonge Klimaatagenda 3.0, In de Jonge Klimaatagenda 3.0 lees je hoe jongeren willen dat Nederland er in 2040 uitziet. Het schetst een ambitieuze visie: een toekomstdroom van jong Nederland.

Watereducatie

Naast handvaten voor water en klimaatadaptatie bereiken ons ook steeds meer verhalen over water. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het project rond Drinkbare Rivieren van Lin An Poah, de film Onder het Maaiveld, de Ambassade van de Noordzee of het platform onderWATERwereld. En die verhalen helpen ook om vanuit de kruisbestuiving tussen natuur en cultuur, water opnieuw kracht en betekenis te geven.

De manier waarop jongeren nu leren én ervaren hoe belangrijk water en waterkwaliteit zijn, bepaalt hoe we in de toekomst met ons water omgaan. Vanuit de ambitie om het waterbewustzijn in het onderwijs te vergroten is het platform Watereducatie.nl ontstaan.

Watereducatie.nl verbindt waterprofessionals met het onderwijs (PO, VO en MBO). Het platform is opgezet in samenwerking met verschillende waterpartners en met de hulp van docenten. De site wordt beheerd door SME. Gezamenlijk werken we aan een groter waterbewustzijn in het onderwijs. Daarvoor bieden we leerkrachten en docenten een selectie van het beste educatieve aanbod over water. Watereducatie.nl brengt het aanbod dat er vanuit de watersector is binnen in het klaslokaal. Denk bijvoorbeeld aan lesmaterialen, projecten, filmpjes en excursies. Het aanbod draagt niet alleen bij aan een groter waterbewustzijn, maar ook aan talentontwikkeling en beroepsoriëntatie.

Veel meer informatie vind je verder op de website www.onswater.nl. Uit de introductie van die website:

‘Ons water is overal. Nederland is het land van rivieren, polders, dijken en schoon drinkwater. Het leven in een delta en onder zeeniveau lijkt voor Nederlanders iets heel normaals. Maar wat weten kinderen en jongeren over water en klimaatverandering? Is het allemaal wel zo vanzelfsprekend als we allemaal denken?’

Ons Water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van waterschappen, Vewin, VNG en IPO.
De website geeft o.a. links naar watereducatie door waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ook vind je een overzicht van watermusea in Nederland.

Klimaatadaptatie en water in de kennisbank