header themas

Auteur(s) Nijkamp, J.A.; Kolvoort, M.J.C.
Jaar 1976
Uitgever Wolters-Noordhoff

Oorspronkelijk uitgebracht in 1965 (eerste druk).

De toekomst er voor de natuur ziet er niet rooskleurig uit. Zij zal telkens opnieuw inzet zijn bij discussies over de meest verantwoorde wijze van het gebruik van de ruimte. Om daaraan te kunnen deelnemen en om daarover te kunnen oordelen is kennis alleen niet voldoende; er moet ook een sterke betrokkenheid bij de natuur aanwezig zijn. In dit boek is getracht een aantal ‘lessen’ zó uit te werken, dat het de onderwijzer mogelijk wordt gemaakt ‘de beleving’ tot een onderdeel van zijn onderwijs in de kennis van de levende natuur te maken. Dat vraagt van de onderwijzer geen bijzonder grote kennis van biologie; iedere onderwijzer moet deze lessen kunnen geven en als hij dat doet, zal hij ervaren, dat hij de belangstelling van praktisch alle kinderen heeft. Met deze lessen als voorbeeld kunnen ook andere onderwerpen worden uitgewerkt. Het boek bespreekt welke planten en dieren in welk jaargetijde en op welke plaatsen zijn te vinden en de plaats van huisdieren en kamerplanten in het leven van kinderen om zo het begrip voor de natuur te vergroten.

Plaats van uitgave Groningen
Pagina's 261
Taal
Doelgroepen Basisonderwijs (PO)
Inhoud van NME biologieonderwijs, natuurbeleving
Pedagogiek/didactiek ontdekkend leren, veldwerk
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl