header themas

Auteur(s) Hovinga, D., Berg, C. van den, Both, K., Margadant-van Arcken, M.
Organisatie Bureau NME Diensten/IVN
Jaar 2000
Uitgever Bureau NME Diensten/IVN

Dit rapport bevat de schriftelijke neerslag van een onderzoek naar de criteria voor doelen, didactiek en leerinhouden van natuur- en milieueducatie. Uit een aantal eerder gepubliceerde rapporten blijkt dat in het (internationale) NME-werkveld ruime aandacht is voor kwaliteitszorg. Ook naar de kwaliteitscriteria is het nodige onderzoek verricht. De informatie is echter versnipperd en biedt weinig houvast bij het beoordelen en verbeteren van NME. Bestaande informatie werd bijeengebracht en verwerkt tot een voorstel dat vervolgens heeft geleid tot een conceptrapport dat is besproken met een breed publiek tijdens een conferentie over de kwaliteit van NME. De uitkomsten van de conferentie zijn verwerkt in het eindrapport. Het resultaat van dit onderzoek levert een beschouwing op over het stellen van criteria aan NME, die de vorm heeft gekregen van een standaard. De criteria voor doelen, didactiek en leerinhouden zijn in dit rapport samengevat in deelstandaarden.

Plaats van uitgave Amsterdam
Licentievorm Open access/full-text beschikbaar
Pagina's 133
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME biologieonderwijs, milieu, natuur
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit), werkvormen
Documenttype boek
Externe link https://edepot.wur.nl/136087
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl