header themas

Auteur(s) Ham. M.
Organisatie Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer
Jaar 1997
Uitgever Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer

In dit document worden de mogelijkheden van het begrip 'biodiversiteit' voor natuur- en milieueducatie (NME) verkend. Het is geen uitputtende behandeling, wel een doordachte oriëntatie op de beleids- en praktische mogelijkheden voor NME-professionals. De inhoud van dit document werd geleverd door tal van NME-ers die beroepshalve te maken hebben met onderwijs, NME-centra, de Lokale Agenda 21 en publieksinstellingen en bezoekerscentra als musea, dieren- en plantentuinen. Zij kwamen daarvoor in twee studiedagen bijeen om zich in de NME-perspectieven van biodiversiteit te verdiepen. Het Informatie- en KennisCentrum (IKC) Natuurbeheer, het NN en de NCDO hebben deze studiedagen georganiseerd om grotere duidelijkheid te krijgen over het begrip 'biodiversiteit' en om de toepassingsmogelijkheden voor nme te verkennen.

Plaats van uitgave Wageningen
Pagina's 42
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME biodiversiteit, landschap, natuur, natuurbescherming
Educatieve voorzieningen bezoekerscentra
Documenttype verslag
Uploaden document (openbaar) Download document