Auteur(s) Witt, A. de
Jaar 2005
Uitgever Ministerie van LNV

Hebben jongeren - opgegroeid met auto en afstandsbediening, magnetronmaaltijd en mobieltje - nog belangstelling voor natuur? Natuur- en milieuorganisaties vergrijzen en de oorzaak hiervan wordt vaak geweten aan een teruglopende betrokkenheid onder jongeren bij natuur en milieu. Tegelijkertijd zijn er allerlei aanwijzingen dat organisaties jongeren niet aan weten te spreken, waardoor deze verder vervreemden van natuur en milieu. Dat is niet alleen problematisch voor het Nederlandse natuurbeleid - dat sterk leunt op de inzet van vrijwilligers - maar raakt ook het vraagstuk omtrent de bereidheid van jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor een vitaal en collectief goed als natuur. Deze zorgwekkende ontwikkelingen - hier gekarakteriseerd als vergrijzing en vervreemding - hebben het ministerie van LNV gemotiveerd een onderzoek te laten uitvoeren naar deze trends, hun onderlinge samenhang en de mogelijkheden voor beleidsmatige anticipatie. Door zowel kinderen en jongeren als jonge vrijwilligers en experts te interviewen en te enquêteren is de problematiek van verschillende kanten belicht. Zo ontstaat een integraal beeld van de situatie en mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis hiervan zijn aanbevelingen aan zowel de beleidssector als natuur- en milieuorganisaties geformuleerd.

Plaats van uitgave Den Haag
Licentievorm Open access/ Full-text beschikbaar
Pagina's 142
Taal
Doelgroepen NME-werkers, Kinderen, Vrijwilligers
Inhoud van NME milieu, natuurbeleving, natuurbescherming
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl