Auteur(s) Bleijerveld, K., Graft, M. van (eindredactie)
Organisatie SLO Stichting voor de Leerplanontwikkeling
Jaar 2002
Uitgever SLO Stichting voor de Leerplanontwikkeling

In dit boek zijn een zestal artikelen over vakdidactiek opgenomen. Hierin is uitgewerkt hoe u als leraar natuuronderwijs in de dagelijkse praktijk van het lesgeven vorm kan geven. 

Plaats van uitgave Enschede
Pagina's 34
Doelgroepen Basisonderwijs (PO)
Inhoud van NME natuur, milieu
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Uit_de_Grabbelton_DIDACTIEK.PDF
Externe link Website bezoeken