header themas

Auteur(s) Boersma. K. T. , Schouw, J.C.
Organisatie Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
Jaar 1988
Uitgever Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

In deze publicatie worden enkele uitgangspunten geschetst voor een didactiek van NME. De laatste jaren is sprake van een ontwikkleing naar een zekere sysnthese tussen een groene natuuroptvatting en een grijze-milieu-opvatting. Er is niet voor niets sprake van natuur- en milieueducatie.

Met aandacht voor: Doelstellingen en didactiek in de Natuur- en milieu-educatie, Ecologisch denken in het onderwijs, Milieuproblemen in het onderwijs.

 

Plaats van uitgave Enschede
Auteursrechten ja
Pagina's 101
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, Volwassenen
Inhoud van NME milieu, natuur
Educatieve voorzieningen informatievoorziening , maatschappelijke verankering
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl, Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl