Auteur(s) Boersma. K. T. , Schouw, J.C.
Organisatie Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
Jaar 1988
Uitgever Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

In deze publicatie worden enkele uitgangspunten geschetst voor een didactiek van NME. De laatste jaren is sprake van een ontwikkleing naar een zekere sysnthese tussen een groene natuuroptvatting en een grijze-milieu-opvatting. Er is niet voor niets sprake van natuur- en milieueducatie.

Met aandacht voor: Doelstellingen en didactiek in de Natuur- en milieu-educatie, Ecologisch denken in het onderwijs, Milieuproblemen in het onderwijs.

 

Plaats van uitgave Enschede
Auteursrechten ja
Pagina's 101
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, Volwassenen
Inhoud van NME natuur, milieu
Educatieve voorzieningen informatievoorziening , maatschappelijke verankering
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Tussen_natuur_en_milieu.PDF
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl