Auteur(s) Joustra, Douwe Jan; Wijffels, Bowine; Leenders, Caroline van
Organisatie Agentschap NL
Jaar 2013
Recent toegevoegd

De natuur heeft al miljarden jaren succesvol weten te overleven op onze planeet. En dat zonder deze schade te berokkenen. De natuur zit vol waardevolle patronen en wetmatigheden, die ons een nieuw perspectief geven op onze eigen wijze van organiseren, communiceren en functioneren. Leren van de natuur wordt ook wel biomimicry genoemd.
In dit boekje willen de auteurs vooral leren van de natuur voor maatschappelijke vraagstukken. Het beschrijft tien perspectieven die hen hebben geïnspireerd en die ze graag doorgeven. Er worden tien perspectieven aangereikt waarmee op een andere manier naar onszelf, een organisatie en de omgeving kan worden gekeken. Ieder hoofdstuk wordt begint met een maatschappelijke situatie. Daarna beschrijven de auteurs het perspectief uit de natuur. Afgesloten wordt met de vraag hoe je het perspectief uit de natuur kunt toepassen op het eerder geschetste vraagstuk. Het boek wordt afgerond met een beschouwing over leiderschap, om de lezer te ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe manier van denken en doen.

Pagina's 34
Taal
Doelgroepen Voortgezet onderwijs (VO), Beroepsonderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME biomimicry, circulaire economie (afval/grondstoffen), duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), natuur
Pedagogiek/didactiek systeemdenken
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken