Auteur(s) Stokking, K., Aert, L. van
Organisatie Stichting Veldwerk Nederland, ISOR Onderwijsresearch
Jaar 1998
Uitgever Stichting Veldwerk Nederland

Aan de hand van deze publicatie kan een educatieve instelling beslissen in hoeverre zij wil gaan investeren in systematisch evalueren. In de huidige tijd moeten educatieve instellingen steeds meer kunnen aantonen welke 'toegevoegde waarde' zij kunnen leveren. Welke resultaten worden met hun producten en activiteiten bereikt? Blijven ze wel voldoende bij de tijd en zijn ze wel actief in het verbeteren en vernieuwen van hun aanbod? Een educatieve instelling die deze uitdaging oppakt, zorgt ervoor dat de aangeboden producten en activiteiten regelmatig worden beoordeeld op kwaliteit en relevantie. Voor het vellen van zulke oordelen zijn gegevens nodig. Die gegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Een eerste aanpak is het regelmatig als team doorspreken van het werk en de ervaringen. Door daarbij een checklist te gebruiken waarop alle meest belangrijke punten staan, en te waken tegen eenzijdige oordelen, kan een redelijk beeld worden verkregen. Een bezwaar blijft, dat men slechts afgaat op de eigen indrukken. Hoe terecht zijn die, en hoe representatief? Een tweede aanpak is het instellen van een 'klantenpanel': een vertegenwoordiging van doelgroepen, opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Deze kan het zojuist genoemde bezwaar ondervangen. Toch kan ook hierbij de vraag blijven, waarop de uitspraken van personen in zo'n panel zijn gebaseerd. Zoveel hoofden, zoveel zinnen? Een derde aanpak gaat een stap verder. Deze aanpak noemen we 'systematisch evalueren': de evaluatie van producten en activiteiten door middel van onderzoek naar het realiseren van doelstellingen

Deze aanpak bestaat erin dat men die doelstellingen helder maakt, instrumenten maakt waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre de doelen worden gerealiseerd, met die instrumenten gegevens verzamelt, deze verwerkt, en daaruit conclusies trekt. Deze publicatie bevat een introductie in het systematisch evalueren. Hoofdstuk 1 geeft een indruk van binnenuit: twee medewerkers van een NME-centrum gaan voor het eerst proberen een cursus op die manier te evalueren. Hoofdstuk 2 beschrijft alle stappen die bij een systematische evaluatie van belang kunnen zijn. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag hoe het systematisch evalueren als regulier onderdeel van het werk in een organisatie kan worden ingevoerd en ingebed. De onderscheiden stappen vormen een in principe compleet traject. Dat traject zal niet steeds helemaal hoeven te worden doorlopen. In sommige gevallen kan men bepaalde stappen overslaan.

Plaats van uitgave Orvelte
Auteursrechten ja
Pagina's 43
Taal
Doelgroepen NME-werkers
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit)
Educatieve voorzieningen NME-instellingen
Documenttype boek
Externe link Website bezoeken
Bronnen uit onze kennisbank Systematisch evalueren bij educatieve instellingen: evaluatie van producten en activiteiten door middel van onderzoek naar het realiseren van doelstellingen: Deel 2A. Gedetailleerde aanwijzingen per stap: Deel 2B. De constructie van instrumenten , Systematisch evalueren bij educatieve instellingen: evaluatie van producten en activiteiten door middel van onderzoek naar het realiseren van doelstellingen: Deel 3. Analyseren van gegevens.