header themas

Auteur(s) Wildemeersch, D.
Jaar z.d.
Uitgever KU Leuven / KU Nijmegen

In deze bijdrage willen we proberen een ongewoon licht te laten schijnen op leerprocessen die zich kunnen voordoen in samenhang met de oplossing van maatschappelijke problemen of uitdagingen, zoals duurzame ontwikkeling er een is. In veel gevallen worden leren en educatie in de context van educatieve instituties gesitueerd. Wij willen leren of educatie buiten deze context bekijken omdat we ervan overtuigd zijn dat op allerlei plekken waar mensen zoeken naar oplossingen er op een intensieve manier geleerd wordt of kan worden. We staan hierin niet alleen. Op heel veel terreinen is er een verschuiving aan de gang van 'educatie' naar 'leren'. Neem nu bijvoorbeeld het domein van de beroepskwalificering. Daar is in de jongste jaren heel veel aandacht ontstaan voor het 'leren op de werkvloer'. Ook daar wordt men er zich van bewust dat alledaagse werksituaties in principe heel veel leerkansen kunnen inhouden. Daarom denkt men er over na om van de werkplaats ook als leerplaats in te richten. Deze ontwikkeling is het gevolg van de vaststelling dat heel wat leerprocessen die zich in educatieve instituties voordoen niet 'doorwerken' naar de concrete realiteit van het 'echte leven'. Er is met name een 'transferprobleem'. daarom is er zo veel belangstelling voor leren in 'levensechte' situaties. Ook onze belangstelling gaat daar naar uit.

Plaats van uitgave Nijmegen
Pagina's 19
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)
Pedagogiek/didactiek sociaal leren
Documenttype artikel
Uploaden document (openbaar) Download document