Auteur(s) Tongerloo, H. van.
Organisatie Stichting Milieu-Educatie (SME)
Jaar 1991
Uitgever Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Lucas Reijnders, Pieter Schroevers, Willem Hoogendijk, Wim Veen, Rob van der Vaart, Gerard Hoekveld, Leon Vankan, Joop Toebes, Jan Sniekers, Wim Kattenberg, Jan Boersema, Wim Blockmans, Alphons Moret, Wim Burger, Jan Pen, Hans Opschoor, Roefie Hueting.

Dat we ons gedrag ten aanzien van natuur en milieu ingrijpend moeten veranderen behoeft geen betoog. Dat daarin voor opvoeders een cruciale taak ligt is evident. De vraag is echter hoe opvoeders dat moeten doen. Welke attitude en welke gedragingen, welke kennis en welke vaardigheden ten aanzien van natuur en milieu zouden door opvoeding in onze cultuur verankerd moeten worden?

Hoe ga je dan te werk; maak je gebruik van bestaande didactische en pedagogische gegevens of zijn mogelijk nieuwe ingangen het meest geëigend? In deze analyse wordt ingegaan op de gewenste inhoud van natuur en milieueducatie. Een aantal wetenschappers en vakdidactici laten in dit rapport hun licht schijnen over actuele en potentiële bijdragen van het onderwijs aan een ontwikkeling naar duurzaamheid. Als er één ding duidelijk wordt is het wel dat er nog heel veel op het terrein van natuur- en milieueducatie in het onderwijs moet gebeuren, ondanks de inspanningen die al verricht zijn. In deze analyse komt duidelijk naar voren hoe natuur- en milieueducatie in de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis aan bod kan komen. Er wordt gewezen op de noodzaak van natuur- en milieueducatie en de implicaties die implementatie van natuur- en milieueducatie heeft voor die vakken. Veranderingen van vakinhouden en vaardigheden, van didactiek en didactische werkvormen vereisen van de docent vaak een heel andere benadering van het vak. Docenten zullen daarbij geholpen moeten worden. In nascholing en bijscholing zullen ze de essentialia van natuur- en milieueducatie moeten leren kennen, zullen ze antwoord moeten krijgen op vragen over natuur- en milieueducatie in hun vak. Daar moeten we niet langer mee wachten, want de maatschappelijke noodzaak van een duurzame ontwikkeling vraagt om snelle invoering van natuur- en milieueducatie. Deze analyse vestigt daar nog eens de aandacht op. 

Plaats van uitgave Enschede
Pagina's 88
Taal
Doelgroepen Onderwijs
Inhoud van NME milieu, natuurbeleving
Educatieve voorzieningen maatschappelijke verankering
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken