header themas

Auteur(s) Broens, M.
Jaar 2003
Uitgever Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

In dit boek wordt verslag gedaan van samenwerking tussen de sector NME en de sector van informeel leren (vormingswerk, sociaal-cultureel werk en opbouwwerk). Het betrof samenwerking in drie lokale praktijksituaties tussen beroepskrachten ten behoeve van educatieve activiteiten voor volwassenen op het terrein van natuur en milieu en duurzaamheid. De beschreven praktijksituaties maakten deel uit van een ontwikkelingsproject met als algemeen doel het stimuleren van samenwerking tussen NME en de sector informeel leren.

Plaats van uitgave Den Haag
Auteursrechten ja
Pagina's 238
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME milieu, natuur, natuurbeleving, natuurbescherming
Pedagogiek/didactiek ontdekkend leren, sociaal leren, werkvormen
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken