Auteur(s) Stryckers, P., Vandenplas, E., Van Hofstraeten, S.
Jaar 2008
Uitgever Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN)

Deze publicatie laat zien dat de natuurervaring en de lessen die wij als mensen kunnen leren van de natuur onontbeerlijk zijn bij het zoeken naar een wereld die duurzamer is dan de huidige. Zij laat zien dat met de natuur, dan weer als decor en dan weer centraal, duurzaamheidsvraagstukken wel degelijk aan bod kunnen komen zonder dat een excursie gelijk deprimerend hoeft te worden. Sterker nog: een koppeling aan duurzaamheid, mits zoals nadrukkelijk wordt gesteld in deze publicatie, gedaan op een natuurlijke en vraagstellende wijze, inhakend op actuele thema's, en met een koppeling aan handelingsperspectieven, kan een enorme verrijking betekenen voor de natuurexcursie. Mogelijk ook dat een dergelijke koppeling zelfs kan leiden tot het interesseren van jongeren in het participeren in natuurexcursies nieuwe stijl.

Plaats van uitgave Antwerpen
Auteursrechten ja
Pagina's 74
Taal
Doelgroepen Onderwijs
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), ecologische basisvorming, natuur, natuurbeleving
Pedagogiek/didactiek ontdekkend leren, veldwerk
Documenttype advies
Uploaden document (openbaar) Download document
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl