header themas

Auteur(s) Diemen, J.H. van, Vroonhoven, C. van
Organisatie Katholiek pedagogisch centrum
Jaar 1973
Uitgever Katholiek pedagogisch centrum

Veel grote pedagogen hebben in hun opvoedingssysteem de beleving van de natuur en het bijbrengen van kennis van die natuur heel nadrukkelijk een plaats gegeven. Zo wilde Fröbel zelfs in zijn naamgeving aan de school de Kindergarten al uitdrukkelijk de waarde aanduiden, die hij de natuur in zijn systeem toekende. Ook Montessori had aandacht voor de opvoeding tot de natuur en wilde tot waarnemen stimuleren. Maar vooral bij Decroly neemt de natuur in al zijn aspecten een sterk centrale plaats in. De laatste jaren valt, naast een toenemend aantasten en verdwijnen van de natuur, een stijgende belangstelling voor de natuur en een steeds groeiend besef van de waarde en de onvervangbaarheid van de natuur te constateren. Veel mensen spannen zich in privé of via instellingen en actie-groepen om dit te bereiken.
Waarom is het zo belangrijk, dat de mens zich bewust is van de aanwezigheid van plant en dier, besef heeft van de waarde van de planten-en dierenwereld, zich bezig houdt met plant en dier en met de gevaren, die de natuur bedreigen? In dit boekje volgen enige gedachten, waaruit een en ander duidelijk kan worden.

Plaats van uitgave 's-Hertogenbosch
Pagina's 107
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Kinderopvang (BSO), Basisonderwijs (PO), Kinderen
Inhoud van NME natuurbeleving
Pedagogiek/didactiek waarden (-vorming, ethiek)
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document