header themas

Auteur(s) Maas Geesteranus, C. (eindred.)
Organisatie Werkgroep Natuur en Stedelijk Leven van de Commissie voor Natuurbeschermingseducatie
Jaar 1982
Uitgever Staatsuitgeverij, Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk

Studie naar de functie van natuurlijk en aangelegd groen in de stad.

Plaats van uitgave 's-Gravenhage, Rijswijk
Pagina's 161
Taal
Doelgroepen NME-werkers, Volwassenen, Vrijwilligers
Inhoud van NME buurt, natuur, stedelijke omgeving
Documenttype boek
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl, Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl