header themas

Auteur(s) Jutten, G.J.
Jaar 1989
Uitgever [Gerard Jutten]

"Natuur-en milieueducatie een pedagogisch perspectief" bestaat uit drie delen. Deel I handelt over het werk-veld, zoals zich dat in Nederland ontwikkeld heeft. Deel II beschrijft de triadische structuur van opvoeding, die vervolgens wordt uitgewerkt voor natuur-en milieueducatie. In deel III wordt daarna vanuit dit pedagogisch concept een beoordeling gegeven van concept-doelstellingen en eindtermen voor natuur-en milieueducatie.

Plaats van uitgave s.l.
Pagina's 70
Taal
Doelgroepen Onderwijs
Inhoud van NME natuurbeleving
Pedagogiek/didactiek ontdekkend leren
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document