header themas

Auteur(s) Bergeijk, J. van (red.) , Alblas, A.H. (red.), Visser-Reyneveld, M.I. (red.)
Jaar 1995
Uitgever Wageningen Pers

Deze bundel bevat een aantal artikelen die de bedoeling hebben bij te dragen aan de discussie over inhoud en vormgeving van dit educatieve gebied. Het milieuprobleem, veroorzaakt door de mens vanuit een verkeerd besef (van soortgelijk belang), vraagt om strategieën die dat besef in betere banen kunnen leiden. Natuur- en milieueducatie kan bijdragen de verstoorde relatie tussen de mens en het natuurlijk draagvlak van het leven te herstellen. De hedendaagse roep om natuur- en milieueducatie weerspiegelt een problematiek die tot het midden van de jaren zestig onvoldoende werd onderkend. Rachel Carsonìs profetische ‘Silent Spring’ (1962) bracht een schok teweeg in het tot dan toe eufore optimisme over nog te verwachten technische successen. Sinds die tijd is in toenemende mate een stroom van onderzoek en berichtgeving op gang gekomen, die de tragische disharmonie tussen enerzijds de technisch-rationele, en anderzijds de sociaal-morele ontwikkelingen in onze cultuur aan het licht heeft gebracht.De auteurs, in hun verscheidenheid, brengen opvattingen en zienswijzen naar voren die alle betrokkenen binnen dit veld kunnen stimuleren de discussie over natuur- en milieueducatie gesterkt aan te gaan.

Plaats van uitgave Wageningen
Auteursrechten ja
Pagina's 160 p
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME biologieonderwijs, milieu, natuur
Pedagogiek/didactiek waarden (-vorming, ethiek), werkvormen
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link http://www.worldcat.org/oclc/68997583
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl