Auteur(s) Koperen, M. van, Vanderveen, A., Remmerswaal, A.
Organisatie SME, RIVM, GGD GHOR
Jaar 2020
Uitgever SME, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Gezonde School
Recent toegevoegd

Steeds luider wordt het geluid dat scholen in Nederland meer structureel aan duurzaamheid willen werken, en dan met name aan de ontwikkeling van een duurzame leefstijl. Ook vanuit de aanbieders van natuur, milieu en duurzaamheid onderwijs kwam de vraag om ondersteuning voor de ontwikkeling van een duurzame leefstijl meer structureel en in samenhang vorm te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft deze wens omarmd omdat het aansloot bij de ambitie naar een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda.

Dit rapport beschrijft een verkenning naar de wensen en mogelijkheden van scholen én aanbieders ten aanzien van het natuur-, milieu- en duurzaamheidsonderwijs (NMD-onderwijs), in het bijzonder in relatie tot het landelijke programma Gezonde School.
Het programma Gezonde School richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde (leef)omgeving voor kinderen. Het programma heeft een bestaande en goed werkende infrastructuur voor scholen en besteedt al aandacht aan thema’s als natuur en (binnen)milieu, zij het in beperkte mate.

Het Ministerie van IenW heeft vertegenwoordigers van het programma Gezonde School (RIVM en GGD GHOR Nederland) en van Natuur- en Milieueducatie (SME) gevraagd om gezamenlijk te verkennen hoe de aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid vorm kan krijgen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs.

Plaats van uitgave Utrecht
Pagina's 92
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Basisonderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO), Beroepsonderwijs
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), (groene) schoolomgeving/schoolpleinen, milieu, natuur
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document