Auteur(s) Verheijen, S., Koppen, K. van, Wammes, D.F., Jansen, P.
Organisatie Universiteit Utrecht [etc.]
Jaar 2010
Uitgever Universiteit Utrecht [etc.]

Op dit moment zijn er veel leerlijnen voor NME in omloop, en nog veel meer onderwijsmaterialen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een betere opbouw en een grotere samenhang van leermethoden en -materialen op het gebied van NME. Dit wordt gedaan door kern-principes te formuleren voor de opbouw en structurering van NME-gerelateerde leeractiviteiten in het curriculum van de basisschool. Deze kern-principes zijn gebaseerd op de belangrijkste elementen en invalshoeken binnen de grote verscheidenheid van leerlijnen in het domein NME. In dit onderzoek is een schema met leesvragen ontwikkeld om bestaande leerlijnen met elkaar te kunnen vergelijken. Een selectie van leerlijnen NME en leerlijnen natuuronderwijs is hiermee geanalyseerd. Besloten is om deze analyse op te volgen met de synthese van een zogeheten kern-leerlijn.

Vanuit de bevindingen van de analyse kwamen drie startpunten naar voren: verbreden van leerinhouden, verankeren van leerdoelen en verbinden van onderwerpen. Deze startpunten resulteerden in drie componenten voor de kern-leerlijn: een indeling in ontwikkelingsgebieden, een overzicht van leerdoelen en een beschrijving van conceptopbouw. De ontwikkelingsgebieden beschrijven vanuit het perspectief van NME naar welke brede ontwikkeling gestreefd wordt bij leerlingen, zoals 'zorg' of 'onderzoeksvaardigheid'. Bij de leerdoelen die in dit onderzoek worden gepresenteerd wordt aangegeven of ze bij (kunnen) dragen aan die ontwikkelingsgebieden en waar ze bij (kunnen) dragen aan het voldoen aan kerndoelen die voor basisscholen gelden. Tenslotte wordt beschreven dat het expliciteren van voorwaardelijkheid van leerdoelen en begrippen de opbouw voor zowel makers als gebruikers inzichtelijker kan maken.

Plaats van uitgave Utrecht [etc.]
Auteursrechten Open access/full-text beschikbaar
Pagina's 101
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers
Pedagogiek/didactiek leerlijnen
Documenttype onderzoek
Externe link Website bezoeken