Auteur(s) Pieters, M.
Jaar 1992
Uitgever SLO

Dit boek gaat vooral in op gedrag, op kennis en op waarden. De ondertitel geeft al aan dat het om notities gaat. Er is geen sprake van een afgeronde studie. De bedoeling is dat met deze literatuurstudie geïnteresseerden in NME en in andere educaties een idee kan geven van het grote aantal vragen waar zulke onderwijsvernieuwingen zich bezig mee houden.

Plaats van uitgave Enschede
Pagina's 75
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), natuur, natuurbeleving, natuurbescherming
Pedagogiek/didactiek waarden (-vorming, ethiek)
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document