Auteur(s) Vrind, J. de (eindred.), Kijzers, J. (eindred,)
Jaar 1978
Uitgever [Gemeente 's-Gravenhage]

Deze handleiding is bedoeld als een steun voor de leerkracht in het kleuter-en lager onderwijs in de regio Den Haag, teneinde de leerlingen meer begrip, kennis en een juist gedrag bij te brengen t.a.v. hun eigen woon-en werkomgeving. Tevens wordt de mogelijkheid aangegeven, traditionele vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, rekenen, taal e.a. te behandelen vanuit de eigen leefwereld van het kind: huis, straat, school en stad en in samenhang met elkaar.

Plaats van uitgave [Den Haag]
Pagina's 462
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Basisonderwijs (PO)
Inhoud van NME buurt, biologieonderwijs, duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), (groene) schoolomgeving/schoolpleinen, milieu, natuurbeleving, stedelijke omgeving
Pedagogiek/didactiek werkvormen
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document