header themas

Auteur(s) Schroevers, P., Taverne, B., Nusink, H., Hoogendijk, W. , Smits, T.
Organisatie Stichting voor Milieu Edukatie SME
Jaar 1981
Uitgever SME

Dit boekje is een bundeling van artikelen verschenen in 1981 in "Over vernieuwing", "De kleine aarde" en "Het katholiek Schoolblad".
Het beoogt inzicht te geven in doel, werkwijze en activiteiten van de Stichting voor Milieu-Educatie.

Plaats van uitgave Utrecht
Pagina's 13
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME ecologische basisvorming, (groene) schoolomgeving/schoolpleinen, milieu, natuurbeleving, natuurbescherming
Pedagogiek/didactiek werkvormen
Documenttype boek
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl