Auteur(s) Boersma, K.
Jaar 1987
Uitgever s.n.

Artikel uit milieueducatie 3(1987) nr. 1
Over de vraag of mondiale aspecten van natuur- en milieu-educatie in het onderwijs, met name in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan de orde moeten komen nemen leraren, ontwikkelingspsychologen, milieu-activisten en vakdidactici uiteenlopende standpunten in. Kerst Boersma wil de argumenten contra wel degelijk serieus nemen en doet dat door de vraag te beantwoorden onder welke voorwaarden mondiale aspecten van milieu-problemen geïntroduceerd kunnen worden.

Plaats van uitgave S.l.
Pagina's 4
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Basisonderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO)
Inhoud van NME internationaal (samenwerking/wereldburgerschap), milieu, natuur
Documenttype artikel
Uploaden document (openbaar) Download document