Auteur(s) Smit, W., Jansen, P., Koppen, C.S.A. van, Bulten, M., Damen, M.L., Custers, C.
Jaar 2006
Uitgever Veldwerk Nederland

De laatste jaren wordt steeds vaker gevraagd naar kwantitatieve gegevens die de verwachte effecten van natuur- en milieueducatie bevestigen, zowel door het onderwijs als door de landelijke-, provinciale- en lokale overheid. Om aan deze vraag tegemoet te komen startte Veldwerk Nederland samen met de universiteiten van Wageningen en Utrecht in 2004 het 'proefproject meten van langetermijneffecten van Natuur- en Milieueducatie'. Doel hiervan is het kwantitatief onderzoeken van langetermijneffecten van natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs.

Omdat het gaat om een nog weinig ontgonnen terrein, beoogt het project tevens een bijdrage te leveren aan het opbouwen van kennis om vervolgonderzoek op dit gebied uit te voeren. De onderzoeksvraag voor het kwantitatieve onderzoek luidde: hebben leerlingen die op de basisschool aan veel natuur- en milieueducatieve activiteiten hebben deelgenomen op langere termijn een significant andere kennis, houding of gedrag ten aanzien van natuur en milieu dan leerlingen die geen of minder natuur- en milieueducatieve activiteiten hebben gevolgd? De resultaten van het onderzoek, in de vorm van cijfers, laten zien dat natuur- en milieueducatie op basisscholen een significant positief effect heeft op latere houding en gedrag en - in mindere mate - op kennis. Dat wil zeggen dat oud-leerlingen die op de basisschool meer natuur- en milieueducatie hebben gehad meer kennis en een positievere houding en gedrag hebben ten aanzien van natuur en milieu dan oud-leerlingen die vroeger minder natuur- en milieueducatie hebben gehad. Dit onderzoek vormt daarmee een belangrijke extra ondersteuning van het belang van natuur- en milieueducatie op basisscholen.

Plaats van uitgave Apeldoorn
Licentievorm Open access/full-text beschikbaar
Pagina's 80
Taal
Doelgroepen Onderwijs, Basisonderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO)
Inhoud van NME biologieonderwijs, ecologische basisvorming, natuurbescherming
Educatieve voorzieningen veldstudiecentra
Documenttype boek
Externe link Website bezoeken