header themas

Auteur(s) Bleyerveld, C.A., Both, C., Teernstra, P.J., Payens, J. P. D. (eindred.)
Organisatie Commissie Modernisering Leerplan Biologie
Jaar 1977
Uitgever Publikatiefonds Bulletin voor Docenten in de Biologie

Het boek is bedoeld om leerkrachten te helpen om hun eigen lesmateriaal voor NME te ontwerpen voor gebruik in de schoolomgeving. Er wordt onder andere aangegeven hoe een inventarisatie van de schoolomgeving gemaakt kan worden door het stellen van vragen als: welke landschapstypen zijn te zien? Wat ruik je? Leven er vogels? Enzovoorts. Door dergelijke vragen te beantwoorden wordt het leerkrachten duidelijk welke potentie de schoolomgeving heeft voor NME. Verder worden er voorbeelden gegeven van leerlingopdrachten in de schoolomgeving over onderwerpen als diversiteit, relaties, verandering en bodem. In de bijlage wordt achtergrondinformatie gegeven voor PABO-studenten en leerkrachten die bijscholing volgen.

Plaats van uitgave Rijswijk
Licentievorm Full text/ open access
Pagina's 212
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs
Inhoud van NME biologieonderwijs, (groene) schoolomgeving/schoolpleinen
Documenttype boek
Externe link https://edepot.wur.nl/59556
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl