header themas

Auteur(s) Doeleman, D., Lucassen, R.
Organisatie Bureau NME-diensten/lVN
Jaar 1999
Uitgever Bureau NME-diensten/lVN

Profilering, efficiency en kwaliteitsverbetering. Dat waren de pijlers onder het Gelders Overleg Schoolbiologen (GOS) begin jaren tachtig. De termen werden destijds trouwens niet zo gebruikt.

Profilering, want er was een positieve bestuurlijke impuls nodig om het NME-werk in stand te houden. NME-diensten hadden elkaar daarbij nodig. Efficiency omdat we ontdekten dat het wel veelal niet twee keer, maar soms wel vijf keer in één provincie werd uitgevonden. Verbeterde efficiency leidde tot afstemming in programma's. Kwaliteitsverbetering kwam aan de orde doordat er een collegiaal forum ontstond waar NME'ers reflecteerden op elkaars werk. En dat forum bleek de eerste aanzet voor kwaliteitszorg.

Die reflectie op het eigen werk bleek de grondslag voor kwaliteitszorg bij professionals. Kwaliteitszorg wordt steeds meer gevraagd en niet alleen maar vanuit collegiale hoek. Het zijn ook de verantwoordelijke bestuurders die ernaar vragen. Op een hoger plan is het een maatschappelijke vraag aan organisaties die met gemeenschapsgelden hun activiteiten ontplooien. Centraal staat de vraag: "Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?" Om dat te kunnen toetsen ligt er nu een eerste opstap voor het werken aan kwaliteit van NME. Een eerste handreiking, ontstaan op basis van ervaringen uit enkele projecten in het kader van de Extra Impuls NME 1996-2000.

Plaats van uitgave Amsterdam
Pagina's 27
Taal
Doelgroepen NME-werkers
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit)
Documenttype handleiding
Uploaden document (openbaar) Download document
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl