header themas

Auteur(s) Brenner, A. et al.
Organisatie Benelux-Werkgroep Educatie, informatie en communicatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling
Jaar 2011
Uitgever Jan van Laarhoven

Het document geeft een overzicht op Benelux-niveau van ervaringen die zijn opgedaan met educatieve projecten, initiatieven met een pedagogisch potentieel, met vorming (op het gebied van tuinieren) en met bewustmakingsacties rond (bio)diversiteit in de sfeer van voedsel en voeding. Het is bedoeld om aan te zetten tot kritische en systemische beschouwingen, de dialoog te bevorderen, partnerschappen en netwerken tot stand te brengen en te verstevigen en 'copy-paste" effecten van ideeën en beproefde concepten te stimuleren, teneinde gezamenlijk bij te dragen aan een betere toekomst in de Benelux.

Plaats van uitgave Brussel
Pagina's 28
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers, Burgers
Inhoud van NME biodiversiteit, landbouw, natuur
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit)
Educatieve voorzieningen informatievoorziening
Documenttype verslag
Uploaden document (openbaar) Download document