Auteur(s) Hamer, A. de, Jansen, P., Louman, E., Roorda, N., Vries, G. de
Organisatie Duurzame PABO , Veldwerk Nederland
Jaar 2008
Uitgever Duurzame PABO , Veldwerk Nederland

Centraal in dit boek staan twee vragen: 'Wat is duurzame ontwikkeling?' 'Wat kun je ermee op de basisschool?' Dit boek is een handreiking voor toekomstige leerkrachten op de basisschool. Het laat zien hoe de aankomend leerkracht duurzame ontwikkeling een plaats kan geven in het onderwijsprogramma, in het schoolgebouw en in de relatie met de schoolomgeving. Verder zijn de competenties te vinden die daarvoor nodig zijn en ook wat de relatie is met de kerndoelen basisonderwijs.

Plaats van uitgave S.l., Orvelte
Pagina's 92
Taal
Doelgroepen Basisonderwijs (PO), HBO
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl