header themas

Auteur(s) Lijmbach, S., Broens, M., Hovinga, D., Margadant-van Arcken, M.
Jaar 2000
Uitgever CD[beta]-Press

Het project 'Duurzaamheid als leergebied' is uitgevoerd in opdracht van de interdepartementale stuurgroep Extra Impuls Natuur-en Milieu-Educatie (N1v1E). De vraagstelling van de opdracht luidde: "Welke maatschappelijke, ecologische en economische kennis is nodig voor handelingsgerichte leerprocessen op het gebied van duurzaamheid?" "Hoe kan duurzaamheid vertaald worden in leerprocessen, dan wel als educatieve uitdaging worden gezien?" "Welke nieuwe opvattingen over leren spelen hierbij een rol?" "Op welke wijze kan vorm gegeven worden aan het leren voor duurzaamheid, binnen en buiten de bestaande NME-praktijk?" Deze vragen lijken in eerste instantie vragen te zijn betreffende de inhoud en vorm van duurzaamheid als leergebied, waarbij uitgegaan wordt van een min of meer bekende invulling van duurzaamheid. Een ieder die vertrouwd is met de maatschappelijke discussie over duurzaamheid weet echter dat er allerminst overeenstemming bestaat over de concrete invulling van dit begrip. Daarom is aan de beantwoording van deze vragen een conceptuele analyse voorafgegaan van de begrippen 'duurzaamheid' en 'duurzame ontwikkeling'.

Plaats van uitgave Utrecht
Auteursrechten ja
Pagina's 99
Taal
Doelgroepen HBO, Universitair Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)
Pedagogiek/didactiek werkvormen
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl