Auteur(s) Nispen tot Pannerden, Hak van; Schmidt, Anne; Eck, Pauline van;
Jaar 2022
Uitgever SME; Oberon

De Whole School Approach (WSA) wordt over de hele wereld ingezet als instrument om een plek te geven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). In Nederland wordt het WSA-model al gebruikt als basis voor de programma’s ‘Gezonde School’, ‘Jong Leren Eten’, ‘Eco-Schools’ en ‘DuurzaamDoor’. De WSA is een concept waarbij de gebruiker via meerdere pijlers tegelijk of in combinatie invulling geeft aan het thema ‘duurzame ontwikkeling’ als strategie voor scholen en betrokken organisaties. Daarbij wordt gekeken naar het educatieve deel en het innovatievermogen van de school of de instelling, naar de bedrijfsvoering, het beleid, de relatie met de omgeving en het netwerk waarin de school of instelling zich bevindt, en naar professionalisering van de staf. Dit onderzoeksrapport is een gebundelde uitgave van de onderzoeken naar onderwijs draagvlak en bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs en bestaat uit twee afzonderlijke onderzoeken met afzonderlijke conclusies. Hoofdstuk 2 betreft het onderzoek naar draagvlak in het onderwijs voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs, waarin per onderwijssector de uitkomsten zijn weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat het onderzoek naar bestuurlijk draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid in het onderwijs. En in hoofdstuk 4 zijn conclusies en bouwstenen weergegeven. Per deelonderzoek is een Infographic opgesteld.

De verkorte versie van dit verkennend onderzoek is gepubliceerd als: Draagvlak Duurzame School : verkennend onderzoek, verkorte versie.

Plaats van uitgave Utrecht
Pagina's 64
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), ecologische basisvorming, whole school approach (WSA)
Pedagogiek/didactiek professionalisering (kwaliteit), systeemdenken
Educatieve voorzieningen NME-instellingen, overheden/overheidsbeleid
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken