header themas

Auteur(s) Both, K., Bruijn, H. de, Houtman, K., Kapenga, R., Winterwerp, F.
Organisatie SLO Stichting voor leerplanontwikkeling, IVN Instituut voor natuurbeschermingseducatie
Jaar 1982
Uitgever SLO Stichting voor leerplanontwikkeling, IVN Instituut voor natuurbeschermingseducatie

Dit schooltuinboek, een bronnenboek ten dienste van de inrichting en het gebruik van schooltuinen, is het resultaat van de samenwerking van veel mensen en verschillende instanties. In het boek wordt materiaal aangedragen voor pedagogische en onderwijskundige overwegingen die bij de inrichting van het schoolterrein een belangrijke rol moeten spelen. Het boek heeft als doel schoolteams bewust te maken van de mogelijkheden die de directe schoolomgeving biedt voor het lager- en kleuteronderwijs. Daarbij gaat het met name over het biologieonderwijs, want zoals gymnastiek een gymzaal nodig heeft, zo heeft het biologieonderwijs een stuk natuur bij de hand nodig omdat veel onderwijsdoelen niet binnen het klaslokaal verwezenlijkt kunnen worden. Dit boek is een leidraad voor het opzetten van een schooltuin. Aan de hand van de verschillende hoofdstukken wordt bekeken of het haalbaar is een schooltuin op te zetten en wat de mogelijke doelstellingen kunnen zijn van een schooltuin en aan welke voorwaarden de tuin zou moeten voldoen. Ook wordt bekeken hoe de schooltuin kan worden geïntegreerd in de bestaande activiteiten en lessen, hoe het geheel ingericht kan worden (ook met het oog op reeds bestaande situaties). Vervolgens worden er een groot aantal potentiële activiteiten beschreven die in het natuuronderwijs gebruikt kunnen worden. Als afsluiting zijn er een aantal aanbevelingen en een lijst met organisaties die geraadpleegd kunnen worden voor advies.

Plaats van uitgave Enschede, Amsterdam
Pagina's 107
Taal
Doelgroepen Onderwijs
Inhoud van NME (groene) schoolomgeving/schoolpleinen
Educatieve voorzieningen schooltuinen
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link http://www.worldcat.org/oclc/63509599
Beschikbaar in bibliotheek Heimans & Thijsse Stichting - Plantage Middenlaan 2C - 1018 DD Amsterdam - www.heimansenthijssestichting.nl