Auteur(s) Wijffels, B. (red.), Blanken, H.(red.), Stalborch, M. van (red.), Raaij, R. van (red.)
Jaar 2002
Uitgever NCDO

In dit boekje onder andere over de rol van waarden en normen in leerprocessen, over het verschil tussen een instrumenteel en een emancipatoir gebruik van leren, over gewenste transities in de samenleving en over een mogelijke rol van netwerken voor het in gang zetten van leerprocessen, over 'corporate ownership' en een leven lang leren. De essays bevatten stuk voor stuk boeiende gedachten, nieuwe invalshoeken en verrassende opvattingen.

Deze bundel is bedoeld voor een brede groep van mensen werkzaam in natuur- en milieubeleid, communicatie en duurzaamheid bij overheden, NGO's, waterschappen en onderzoeksinstellingen: allereerst voor beleidsmakers, bestuurders, politici, die hiermee leerprocessen als een waardevol instrument kunnen ontdekken, positioneren en inzetten. Maar ook voor de stuurgroep en de provinciale regievoerders die het programma verder gaan vormgeven en aanscherpen. En natuurlijk voor die partijen die in concrete projecten de leerprocessen vormgevenen uitvoeren.

Plaats van uitgave Wageningen
Auteursrechten ja
Pagina's 76
Taal
Doelgroepen Volwassenen, Vrijwilligers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), klimaat (-adaptatie), water
Pedagogiek/didactiek waarden (-vorming, ethiek)
Documenttype boek
Externe link Website bezoeken
Beschikbaar in bibliotheek Bibliotheek van het Knooppunt Natuur en Buitenleven, studiecentrum voor de leefomgeving te Apeldoorn - www.aardbalans.nl