header themas

Auteur(s) Hulshof, M.J.F., Frederiks, G., Woutersen, M., Rijnhart, A.B.M.
Jaar 1999
Uitgever IOWO Instituut voor onderwijskundige dienstverlening

In het verleden is al op diverse manieren gewerkt aan stimulering van natuur- en milieueducatie in het onderwijs. De pogingen waren gericht en daarom kan van een zekere mate van integratie in het onderwijs worden gesproken. Toch zijn er zaken blijven liggen, zaken die essentieel zijn voor de verdere toekomst van natuur- en milieueducatie in het onderwijs. Zal de integratie van natuur- en milieueducatie (NME) doorzetten? Zal NME betekenisvol blijven? Worden optimale didactische methoden gebruikt? 25 Respondenten uit alle onderwijssectoren hebben hardop nagedacht over de knelpunten zie zij tegenkwamen als ze de doelen van NME in de 21e eeuw voor ogen haalden.

Plaats van uitgave Nijmegen
Pagina's 62
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), (groene) schoolomgeving/schoolpleinen, milieu, natuurbeleving
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document