De Whole School Approach to Sustainability is een integrale schoolaanpak om duurzame ontwikkeling te integreren in het onderwijs. In de visie, het curriculum en de didactiek, de bedrijfsvoering, de deskundigheidsbevordering van al het personeel en dit met aandacht voor de omgeving van de school (UNESCO, 2016). Het is de synthese van deze verbindingen die een Whole School Approach tot een krachtige aanpak maakt. Een werkwijze die samen met het hele team, de leerlingen en actoren uit de omgeving van de school wordt opgepakt. Hiermee wordt John Dewey’s uitspraak “Education is not preparation for life; education is life itself” in praktijk gebracht.

Bronnen uit onze kennisbank The whole school approach to sustainability: een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs, Whole-school approaches to sustainability: an international review of whole-school sustainability programs