Auteur(s) Lijnbach, S., Wals, A.
Jaar 2003
Uitgever Wageningen Universiteit en Researchcentrum

In het overheidsbeleid met betrekking tot natuur-en milieueducatie heeft men omstreeks 1999 de omslag willen maken naar leren voor duurzaamheid. Dit kwam tot uiting in het landelijk programma 'Leren voor Duurzaamheid' voor de periode 2000-2003 als opvolging van het programma 'Extra Impuls NME 1995-1999'. Met het oog op de voortzetting van het programma 'Leren voor Duurzaamheid' wordt in dit stuk geanalyseerd wat met deze omslag bedoeld werd en hoe in nationaal en internationaal verband gedacht en gedebatteerd wordt over de relatie van natuur-en milieueducatie tot leren voor duurzaamheid. Het doel van deze analyse is het vinden van een antwoord op de vraag wat NME (als activiteit en als sector) zou kunnen betekenen voor leren voor duurzaamheid (als activiteit en programma).

Plaats van uitgave Wageningen
Pagina's 42
Taal
Doelgroepen Onderwijs
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), milieu, natuur
Documenttype onderzoek
Uploaden document (openbaar) Download document